Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Pavol Demitra: 38 | 30.11.2023 | 2:10 hod.