Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Šifra mistra Leonarda | 12.8.2020 | 16:43 hod.