Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Šifra mistra Leonarda | 20.1.2020 | 23:05 hod.