Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Šifra mistra Leonarda | 12.8.2020 | 16:21 hod.