Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Únos | 13.6.2024 | 0:38 hod.