Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Doba ľadová: Mamutí tresk | 30.11.2023 | 3:06 hod.