Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Dámský klub | 25.6.2022 | 0:30 hod.