Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Taxi 5 | 6.6.2023 | 23:58 hod.