Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Matrix | 30.11.2023 | 1:25 hod.