Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Ben Hur: 1,2 časť | 23.10.2020 | 8:07 hod.