Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Blbý a blbší sú späť | 23.7.2024 | 14:21 hod.