Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Centrálna inteligencia | 26.9.2020 | 10:08 hod.