Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Divoké vlny | 22.2.2020 | 0:44 hod.