Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Zachraňte vojína Ryana | 13.6.2024 | 0:52 hod.