Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Zachraňte vojína Ryana | 20.1.2020 | 22:53 hod.