Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Zachraňte vojína Ryana | 12.8.2020 | 18:02 hod.