Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Zachraňte vojína Ryana | 6.12.2022 | 4:04 hod.