Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Zachraňte vojína Ryana | 27.5.2024 | 4:31 hod.