Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Pán Dokonalý | 24.9.2020 | 21:59 hod.