Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Pán Dokonalý | 22.2.2020 | 0:42 hod.