Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Pestúnka v zácviku | 23.7.2024 | 13:23 hod.