Nahlásiť problém

Stručne opíšte daný problém:

Hlásenie: Pestúnka v zácviku | 30.11.2023 | 1:48 hod.